តម្លៃដំណាំ និង តម្លៃទីផ្សារ

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ តម្លៃដំណាំ និង តម្លៃទីផ្សារ របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

  1. អង្ករ
  2. សាច់
  3. ផ្លែឈើ​ និង​មើមបន្លែផ្សេងៗ
  4. បន្លែស្លឹក