ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

ក. តើអ្វីទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ?
ខ. ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ ជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋដែលជាប់ប្រយោជន៍សាធារណៈ និងត្រូវ
បានដាក់ឲ្យនៅក្រោមរបបគតិយុត្តពិសេស (មិនអាចលក់ដូរបាន និងមិនអាចកំណត់អាជ្ញាយុកាលបាន)និងមិនអាចឋិតនៅក្រោមការកាន់កាប់ដោយភោគៈ ដើម្បីក្លាយជាកម្មសិទិ្ធឯកជនបាន ឡើយ។
ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមានចែងក្នុងមាត្រា ១៥ នៃច្បាប់ភូមិបាល ជាអាទិ៍ ព្រៃឈើ ផ្លូវទឹកបឹងធម្មជាតិ ច្រាំងទន្លេ ផ្លូវថ្នល់ សួនច្បារ ឧទ្យានសាធារណៈ សាលារៀន មន្ទីរពេទ្យសាធារណៈ
អគាររដ្ឋបាល។ល។

  1. ឧទាហរណ៏​ ១
  2. ឧទាហរណ៏​ ២
  3. ឧទាហរណ៏​ ៣