តើធ្វើដូចម្តេចទើបដឹងថាអ្នកមានផ្ទៃពោះ?

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ តើធ្វើដូចម្តេចទើបដឹងថាអ្នកមានផ្ទៃពោះ? របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

អតិថិជន៖តើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាទើបដឹងថាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ?

អ្នកផ្តល់សេវា: ការមានផ្ទៃពោះអាចកើតមានឡើងក្រោយពីការរួមភេទដោយមិនបានការពារទោះបីជាបានរួមភេទតែម្តងក៏ដោយ។សញ្ញានៃការមានផ្ទៃពោះអាចខុសគ្នាពីស្រ្តីម្នាក់ទៅស្រ្តីម្នាក់ប៉ុន្តែសញ្ញាទាំងនោះរួមមាន៖

  • បាត់ឈាមរដូវឬក្រមករដូវ
  • មានអារម្មណ៏ថាចង់ចង្អោរ រឺ​ក្អួត
  • ដោះរបស់នាងឡើងធំ​ ឬតឹង

អតិថិជន៖តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើខ្ញុំសង្ស័យថាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះ?

អ្នកផ្តល់សេវា: ប្រសិនបើប្អូនមានរោគសញ្ញាដូចខាងលើឬសង្ស័យថាមានផ្ទៃពោះ​ ប្អូនគួតែទៅជួបអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពជំនាញសម្រាប់ព័ត៌​មានបន្ថែម​ និងទទួលការពិគ្រោះពិភាក្សា។​ ប្រសិនបើប្អូនមិនចង់ទៅជួបអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពទេ​ វាជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ដែលប្អូនត្រូវនិយាយជាមួយនរណាម្នាក់ដែលអាចជួយប្អូនរឿងនេះបាន​ ដូច្នេះប្អូនក៏អាចទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ បញ្តាញសុខភាពស្ត្រីដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អតិថិជនសែលខាត តាមរយៈលេខ 012 999 124 រឺ 078 999 124 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។