ការរំលូតកូនដោយប្រើឧបករណ៍

សាកល្បងសេវាកម្ម៣២១ : អតិថិជនសែលកាតតេមិនគិតថ្លៃ | ប្រព័ន្ធផ្សេងៗគិតថ្លៃធម្មតា

ប្រាប់នរណាម្នាក់អំពីព័ត៌មានអប់រំ ការរំលូតកូនដោយប្រើឧបករណ៍ របស់សេវា ៣-២-១ ដោយផ្ញើសារSMS >

អតិថិជន៖តើអ្វីទៅជាការរំលូតកូនដោយប្រើឧបករណ៍?

អ្នក​ផ្តល់​សេវា​៖ការបូមសំអាតស្បូនដោយប្រើឧបករណ៍ដោយដៃគឺជាមធ្យោបាយសុវត្ថិភាពដើម្បី​រំលូតគភ៌ដែលមានអាយុ១២សប្តាហ៍ឬតិចជាងនេះ។

អតិថិជន៖តើការរំលូតកូននោះមានដំណើរការបែបណាទៅ?

អ្នក​ផ្តល់​សេវា​៖ការបូមសំអាតស្បូនដោយប្រើឧបករណ៍ដោយដៃនេះគឺត្រូវធ្វើដោយអ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពដែលមានជំនាញ។មធ្យោបាយនេះគឺមានសុវត្ថិភាពនិងលឿន។បន្ទាប់ពីបានធ្វើការរំលូតកូនដោយប្រើឧបករណ៍បូមសំអាតហើយប្អូនគួរតែត្រឡប់ទៅជួប​អ្នកផ្តល់សេវាសុខភាពវិញក្នុងពី១ទៅ២សប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិនិត្យតាមដាន ឬទៅជួបអ្នកផ្តល់សេវាជំនាញភ្លាមប្រសិនអ្នកមានរោគសញ្ញាដូចជា៖

  • ធ្លាក់ឈាមខ្លាំងដោយគ្មានការថយចុះ
  • គ្រុនក្តៅ រឺ​រងារញាក់លើសពី២៤ម៉ោង
  • មានក្លិនស្អុយចេញពីទ្វារមាស
  • ឈឺពោះខ្លាំង
  • ​វិលមុខ ​​ខ្សោយ
  • មានអារម្មណ៍ឈឺធ្ងន់